Συνεργασίες

business_people_silhouette_vector_31
Κέντρα Συμβουλευτικής υποστήριξης αλλά και ψυχολόγοι προσωπικά θα μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους για να μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Ήδη πολλές εταιρείες έχουν βοηθήσει τον οργανισμό στο ξεκίνημά του για την καλή λειτουργία των κεντρικών γραφείων και το στήσιμο του οργανισμού.

Χρειαζόμαστε όμως την βοήθεια σας για όλα τα προϊόντα που θα προσφέρουμε στα παιδιά και υπηρεσίες καθώς και τον εξοπλισμό του γραφείου.